Notice of Withdrawal

Peļņu no katra preces pirkuma veido starpība starp preces pārdošanas cenu (neietverot pievienotās vērtības nodokli un piegādes izmaksas) un preces izgatavošanas izmaksām (neietverot pievienotās vērtības nodokli).

Peļņa no katras preces pirkuma tiks fiksēta, kad būs beidzies patērētāja atteikuma tiesību realizēšanai noteiktais termiņš.

Peļņa netiks aprēķināta no to preču pirkuma, attiecībā uz kurām patērētājs būs realizējis atteikuma tiesības. Peļņa tiks ziedota sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”.