Privacy Policy

Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Golin Riga” (turpmāk – Golin), adrese Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011, reģistrācijas Nr. 40103571256, e-pasts superprieks@golin.com.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks ir pirkuma līguma noslēgšana starp Jums un Golin un jums, un noslēgtā pirkuma līguma izpilde, kā arī ar to saistīto Golin likumisko (juridisko) pienākumu izpilde. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir starp jums un Golin noslēgtais pirkuma līgums un normatīvie akti, kuri nosaka Golin pienākumus sakarā ar noslēgto līgumu.

Personas dati tiks nodoti sabiedrībai Printful, Inc., adrese 11025 Westlake Dr., Charlotte NC 28273, USA, kura izgatavos piegādājamās preces un organizēs to piegādi jums. Piegādes nodrošināšanas vajadzībām Printful, Inc. var nodot šos personas datus pārvadātājiem, kuri nodrošina preču piegādi.

Datu sniegšana ir priekšnoteikums pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei. Jums nav pienākuma sniegt datus. Ja dati netiks sniegti, pirkuma līgumu nebūs iespējams noslēgt un izpildīt. Ja dati tiks sniegti nekorekti, pirkuma līgums var nebūt spēkā, vai tā izpilde var nebūt iespējama.

Golin sakarā ar tiešsaistes veikala www.superprieks.lv darbību un tajā noslēgtajiem darījumiem, iegūst no jums šādus personas datus un apstrādā tos šādiem mērķiem:

Personas dati

Apstrādes mērķis

Vārds, Uzvārds

Lai identificētu pircēju, lai norādītu pircēju kā preces saņēmēju sakarā ar preces nosūtīšanu.

Piegādes adrese

Lai piegādātu preci pircējam, lai sazinātos ar pircēju sakarā ar pirkuma līguma izpildi, ja tas nepieciešams.

E-pasta adrese

Lai nosūtītu pircējam pirkuma darījuma dokumentāciju, dokumentu veidlapas atteikuma tiesību izlietošanai, sazinātos par pirkuma līguma izpildi

Tālruņa numurs

Lai sazinātos ar pircēju par preces piegādi un pirkuma līguma izpildes jautājumiem.

 

Tiešsaistes veikala apmeklējuma gaitā vai ar jums noslēgtā pirkuma līguma izpildes gaitā Golin var saņemt citus personas datus, piemēram:

  • Informāciju par jūsu pielietotajiem norēķinu līdzekļiem (pircēja norēķinu kartes numurs, pircēja bankas konta numurs, un tamlīdzīgi). Šos datus Golin uzglabā un izmanto pirkuma līguma izpildes vajadzībām un lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, kas saistīti ar grāmatvedību un darījumu uzskaiti.
  • Informāciju, kuru jūs norādāt saziņas formā ar Golin. Šo informāciju Golin izmanto, lai sagatavotu un sniegtu atbildi uz jūsu jautājumu.
  • Izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, Golin var apkopot tādus datus kā informācija par jūsu ierīci, jūsu preferences un informācija, kas aizpildīta, apmeklējot tiešsaistes veikalu, jūsu mijiedarbība ar tiešsaistes veikalu un cita informācija (ieskaitot unikālus apmeklējumus, atkārtotus apmeklējumus, sesijas ilgumu, veiktās darbības). Šādu informāciju Golin var izmantot analītiskām un mārketinga darbībām.

Jūsu personas dati var tikt nodoti citām personām, lai izpildītu pirkuma līgumu, vai lai realizētu Golin leģitīmās intereses.

Jūsu vārds, uzvārds, piegādes adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs tiks nodots sabiedrībai Printful, Inc., adrese 11025 Westlake Dr., Charlotte, NC 28273, USA, lai tā izgatavotu un piegādātu preces pircējam.

Informācija par jūsu norēķinu līdzekļiem nepieciešamajā apjomā var tikt nodota maksājuma pakalpojumu sniedzējam, ja tas nepieciešams, lai atmaksātu jums naudu, kad jums tā pienākas. Šī informācija var tikt nodota arī Golin nolīgtajam grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējam, Golin grāmatvedības vešanai.

Informācija par jūsu darbībām tiešsaistes veikala mājas lapā var tikt nodota Golin nolīgtām personām, kuras nodrošina tiešsaistes veikala tehnisko uzturēšanu, lai nodrošinātu veikala pareizu un drošu darbību.

Personas dati var tikt nodoti Golin konsultantiem un padomdevējiem, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu Golin tiesības vai likumīgās intereses.

Personas dati, kas saistīti ar jūsu un Golin noslēgtajiem darījumiem tiek uzglabāti, līdz iestājas noilgums prasībās, kas izriet no attiecīgā darījuma. Personas dati, kuru apstrādi nosaka normatīvie akti, turklāt tiek uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešamība tos uzglabāt izriet no normatīvajiem aktiem. Citi personas dati tiek dzēsti, kad pagājuši 6 mēneši pēc šo datu saņemšanas dienas, izņemot ja tos nepieciešams saglabāt sakarā ar strīdu starp jums un Golin. Pēc Golin ieskatiem, personas dati var tikt dzēsti arī agrāk.

Golin uzglabā un apstrādā personas datus, izmantojot atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kuri nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Detalizētu informāciju iespējams saņemt, pieprasot to no Golin.

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, to labošanu, tiesības noteiktos apstākļos prasīt datu dzēšanu, ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Kontaktinformācija pieejama šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Golin, rakstot uz e-pastu superprieks@golin.com.