Privātuma politika

Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Golin Riga” (turpmāk – Golin), adrese Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011, reģistrācijas Nr. 40103571256, e-pasts superprieks@golin.com.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks ir pirkuma līguma noslēgšana starp Jums un Golin un jums, un noslēgtā pirkuma līguma izpilde, kā arī ar to saistīto Golin likumisko (juridisko) pienākumu izpildi. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir starp jums un Golin noslēgtais pirkuma un normatīvie akti, kuri nosaka Golina pienākumu līgumu sakarā ar noslēgto līgumu.

Personas dati tiks nodoti sabiedrībai Printful, Inc., adrese 11025 Westlake Dr., Charlotte NC 28273, USA, kura izgatavo piegādājamās preces un organizē piegādes jums. Piegādes nodrošināšanas vajadzībām Printful, Inc. var nodot šos personas datu pārvadātājiem, kuri nodrošina preču piegādi.

Datu sniegšana ir priekšnoteikums pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei. Jums nav pienākuma sniegt datus. Ja dati netiks sniegti, pirkuma līgumu nebūs iespējams noslēgt un izpildīt. Ja dati tiks sniegti nekorekti, pirkuma līgums var nebūt spēkā, vai tā izpilde var nebūt iespējama.

Golin sakarā ar tiešsaistes veikala www.superprieks.lv darbību un noslēgtajiem darījumiem, kas iegūti no jums šādas personas datus un apstrādā šādiem mērķiem:

Personas dati

Apstrādes mērķis

Vārds, Uzvārds

Lai identificētu pircēju, lai norādītu pircēju kā preces saņēmēju sakarā ar preces nosūtīšanu.

Piegādes adrese

Lai piegādātu preci pircējam, lai sazinātos ar pircēju sakarā ar pirkuma līguma izpildi, ja tas ir nepieciešams.

E-pasta adrese

Lai nosūtītu pircējam pirkuma darījuma dokumentāciju, dokumentu veidlapas atteikuma tiesību izlietošanai, sazinātos par pirkuma līguma izpildi

Tālruņa numurs

Lai sazinātos ar pircēju par preces jautājumiem un pirkuma līguma izpildes.

Tiešsaistes veikala apmeklējuma gaitā vai ar jums noslēgtā pirkuma līguma izpildes gaitā Golin var saņemt citus personas datus, piemēram:

  • Informāciju par jūsu pielietotajiem norēķinu līdzekļiem (pircēja norēķinu kartes numurs, pircēja bankas konta numurs, un tamlīdzīgi). Šos datus Golin uzglabā un izmanto pirkuma līguma izpildes vajadzībām un izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, kas saistīti ar grāmatvedības un darījumu uzskaiti.
  • Informāciju, kuru jūs norādāt saziņas formā ar Golin. Šo informāciju Golin izmanto, lai sagatavotu un sniegtu atbildi uz jūsu jautājumiem.
  • Izmantojot dažādas tehnoloģijas un līdzīgas, Golin var apkopot tādu tehnoloģiju datus kā informāciju par jūsu ierīci, jūsu preferences un informāciju, kas apstiprinās, apmeklējot tiešsaistes veikalu, jūsu mijiedarbību ar tiešsaistes veikalu un citu informāciju (ieskaitot sīkus apmeklējumus, atkārtotus sīkumus apmeklējumus, sesijas ilgumu, veiktās darbības ). Šādu informāciju Golin var izmantot analītiskām un mārketinga darbībām.

Jūsu personas dati var tikt nodoti citām personām, lai izpildītu pirkuma līgumu, vai lai realizētu Golin leģitīmās intereses.

Jūsu uzvārds, piegādes adrese, e-pasta adrese un numurs tiks nodots sabiedrībai Printful, Inc., adrese 11025 Westlake Dr., Charlotte, NC 28273, USA, lai tā izgatavotu un piegādātu preces pircējam.

Informācija par jūsu norēķinu līdzekļiem nepieciešamajā apjomā tikt nodota pakalpojumu sniedzējam, ja nepieciešams, lai maksātu jums naudu, kad jums tā pienākas. Šī informācija var tikt nodota arī Golin nolīgtajam grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējam, Golin grāmatvedības vešanai.

Informācija par darbības tiešsaistes veikala mājas lapā var tikt nodota Golin nolīgtām personām, kuras nodrošina tiešsaistes veikala tehnisko darbību, lai jūsu uzturētā darbība tiek uzturēta un drošu darbību.

Personas dati var tikt nodoti Golin konsultantiem un padomdevējiem, ja nepieciešams, lai aizsargātu Golin tiesības vai likumīgās intereses.

Personas dati, kas saistīti ar jūsu un Golin noslēgtajiem darījumiem tiek uzglabāti, līdz iestājas noilgums prasībās, kas izriet no attiecīgā darījuma. Personas dati, apstrādi nosaka normatīvie akti, turklāt tiek turēti tik ilgi, cik nepieciešams, lai to varētu noturēt no normatīvajiem aktiem. Citi personas dati tiek dzēsti, kad pagāja 6 mēneši pēc šī datu saņemšanas dienas, izņemot tos nepieciešams saglabāt sakarā ar strīdu starp jums un Golin. Pēc Golin ieskatiem, personas dati var tikt dzēsti arī agrāk.

Golin uzglabā un apstrādā personas datus, izmantojot atbilstošos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kuri nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošo aizsardzības līmeni. Detalizētu informāciju iespējams saņemt, pieprasot to no Golin.

Jums ir tiesības pieprasīt jūsu informāciju personas, to labošanu, noteiktās tiesības prasīt datu dzēšanu, ierobežotu datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Kontaktinformācija pieejama šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Golin, rakstot uz e-pastu superprieks@golin.com.